Връщане и замяна

ОТКАЗАНА ДОСТАВКА

Клиентът има право да откаже доставката на поръчаният от него продукт в следните случаи:

Цената не съответства на посочената в сайта;
Доставената стока е видимо повредена;
Не е спазен предварително уговорения срок за доставка с повече от 3 работни дни;
Доставената стока не съответства на поръчаната от клиента;

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Клиентът има три възможности:

Да му бъде възстановена пълната сума, при връщането на продукта
Да замени продукта за други артикули от онлайн магазина

  1. Възстановяване на сумата

Закупена стока може да бъде върната в срок от седем дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента, освен в случаите на фабричен дефект, в които те се поемат от Търговеца.

  1. Замяна на продукта за други артикули от онлайн магазина

Клиентът трябва да се свърже с iplikator.bg до 7 дни от получаването на заявката си.

Малки отклонения в качеството, цвета, размера, повърхността, дизайн и т.н., които се считат за допустими в бизнеса или не могат да бъдат технически избегнати, не са основание за рекламации.