Лекарите за Ипликатор

Иглоапликационният масаж – нов начин за възстановяване на организма на човека.

Цирклулярното въздействие на боцкащите елементи върху кожата на човека е било предложено от Кузнецов и Нагиев през 1979 г.

Предложените методики основно са насочени към премахване на умората и повишаване на работоспособността на човека, като те нямат въздействие върху вътрешните органи и върху опорно-двигателният апарат.

Известен е факта, че нито едно заболяване не е самостоятелно и винаги предизвиква рефлекторни изменения в сегментно-свързаните функционални образувания, които се иневрират от сегментите на гръбаначнит мозък и могат да се образуват върху кожата, мускулите, в съединителната и други тъкани. По този начин те влияят върху първичният фокус и поддържат патологичният процес.

Предотвратявайки тези изменения в тъканите, може да се избегне първичния патологичен процес и съответно да се възстанови нормалното състояние на организма.

В основата на това е механичното въздействие на множеството боцкащи елементи/апликационните игли/ върху сегментите на гръбначният мозък и съответните зони на кожната повърхност.

Въздействието върху указаните зони се осъществява с помощта на специално устройство – иглоипликатор, който съдържа модули, които са закрепени върху еластичната основа, количеството им е от 1 до 16 върху 1 квадратен см. Размерът на иглоипликатора трябва да съответства на размера на зоната на въздействие.

Силата на натиска на иглоипликатора трябва да бъде в пределите на прага на болка. Периодично, през всеки 30 – 60 секунди иглоипликатора се сваля и се поставя отново. Въздействието се осъществява чрез цикли.

Необходимо е да отбележим, че за сметка на равномерното разпределяне, натиска на модулите върху всяка част на тялото не предизвиква префорация на кожата.

За да се избегне предаване на инфекция е необходимо иглоипликатора да се използва от всеки индивидуално.

От 1982 г. до днес се правят клинични опити на прилаганият метод в централните медицински институти и клиники на Москва. Ще отбележим някои заключения от тези опити.

От протокола на клиничните опити на метода на иглоипликатора , провеждащи се в института по хирургия на “А.В. Вишневски”

При повечето болни от остеохондроза с вторичен болезнен и кореноват синдром под влиянието на ипликатора е установено значително намаляване на действието на синдрома.

При болни от от бронхо – белодробни болести с помощта на ипликацията се подобрява дренажът на бронхиалното дърво, подобрява се аускулаторната картина, дишането, намаляване на цианозата на устните. При болни от бронхиална астма се намалява количеството и интензивност на пристъпите на задушаване, в много от случаите болните са значително са намалявали дозата на приеманите медикаменти и дори са се отказвали изцяло от тяхното приемане.

От заключението на Централният Институт по травмотология и ортопедия “Н.Н.Приоров”

“В резултат на използването на ипликатора при голяма част от пациентите се постига намаление или пълно заличаване на синдромите на болестта, намаляване на патологичната напрегнатост на мускулите след счупване на костите, като това дава възможност да се постигне увеличние на амплитудата на движенията в ставите.

“Получени са положителни субективни и обективни данни позволяващи този метод да се препоръчава в съчетание с лечебна гимнастика при остеохондроза на отделните отделения на гръбначният стълб, деформираща големите стави на окончанията с ограничени движения и болки, микротравми на сухожилията и мускулите, състояния след премахването на менискусите, на коленните стави, състояния след прекарани артротомия и артролизис на ставите чрез премахване на контрактури.

От заключението на медицинският инстутит на “Н.И. Пирогов”

В резултат на ползването на ипликатора в клиничната практика на болните със сърдечно-съдови болести се постига стабилен лечебен ефект и подобряване на функционалното състояние на организма, който се съпровожда с подобряване на състоянието на миокарда /намаляване на отрицателната фаза на зъба Т, приближаването на сегмента S към изолинията/ и установяването на стомашната екстрасистола. Подбряват се анализите на биохимичният анализ на кръвта.

Положителен ефект на въздействието на ипликатора е установено и при неговото използване в дооперационен и следоперационен период.

Специализираната клинична болница номер 8 “Соловьев” – клиника за лекуване на неврози препоръчва да се използва ипликатора при лечение на болни с хипертония в рамките на сенциалната хипертония и свързаните с нея неврозоподобни разстройства, разстройства на стомашно-чревния тракт, болести свързани с органите за дишане /хроничен бронхит, пневмония/, сексуални нарушения.

Използването на иглоапликационният сегментарно-рефлекторен масаж в съчетание с радиоизотопната диагностика на вътрешните органи ни позволява да направим следните изводи /чрез използването на заболяванията на бъбреците, черният дроб, бронхо-белодробният дроб:

  • След провеждането на курса на процедурите на иглоапликационният сегментарно-рефлекторен масаж се осъществява приближаването на съдовият, секреторният и екстреторният сегмент към нормата
  • Увеличава се органният приток на кръв на 2,5-3 пъти

Полученият ефект на въздействието на сегментарно-рефлекторния иглоипликационен масаж може да бъде използван като нов елемент на скрининга или диагностичният тест, тъй като довежда до изменение на притока на кръв към органите, засилва текущата и спомага за открояванена скритата патология, дава възможност на засилване на действието на органите, които са загубили своята функционалност, вследствие на болестта, позволява да се изключи провеждането на допълнителни изследвания.

В списание “Здраве” (Русия) е публикувана статия за ипликатора на Кузнецов, където се разказва за провеждащите се клинични експерименти. Наистина, вече над 10 години лекарите на почти всички отделения, широко използват иглоипликацията в комплексно лечение с различни видове болести, на първо място лекуването на неврозите и съпътстващото тях безсъние. Натрупан е голям опит, открити са тънкостите на индивидуалното използване на ипликатора.